SERGIO MESSINA
sergio messina
photo by Animo Zegels (2017)
2121x2828, 240 dpi, 3.8 mb

sergio messina
photo by Animo Zegels (2007)
1896x2680, 300 dpi, 2.4 mb (Public Domain, from Wikimedia)

sergio messina
photo by Luca Donnini (2007)
578x600, 72 dpi, 48 k

sergio messina
photo by Eric Mattson (1997)
800x600, 100 dpi, 68 k